Dharm Yuddh between Anti and Pro Nationalists

Yashwant Sinha, Shatrughan, RSS, Sayamsevak, Ashok Singhal, Atal, Advani, Dharm Yuddh, Rashtravad, Nanaji Deshmukh, Arun Shori, Guru Bhagwadhwaj, Narendra Modi, Hastinapur, Ram Prasad Bismil